logo

< powrót

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NABYCIA NIERUCHOMOŚCI


Syndyk Masterprint XL sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Jasinie informuję, że zamierza sprzedać w trybie z wolnej ręki, na warunkach opisanych w odrębnym regulaminie sprzedaży:

Dopuszcza się składanie ofert w trzech wariantach: i) na całość sprzedawanych składników majątkowych, ii) odrębnie na ii.i) Działkę niezabudowaną nr 214/13 wraz Działką dojazdową nr 214/16 wraz z udziałem (50%) w Działce dojazdowej nr 214/17 oraz ii.ii) na Działkę niezabudowaną nr 214/15 i Działką zabudowaną nr 214/6 wraz z udziałem (50%) w Działce dojazdowej nr 214/17.
Minimalna cena sprzedaży wszystkich ww. składników majątkowych wynosi w opcji sprzedaży określonej powyżej w pkt i) 3.936.241,50 zł netto, w pkt ii.i) 1.353.034,50 zł netto, w pkt ii.ii) 2.583.207,00 zł,
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
W przypadku zainteresowania zakupem, w celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym regulaminu sprzedaży, prosimy o kontakt mailowy: biuro@skp-kancelaria.pl lub telefoniczny: (61) 622 97 70 celem zapoznania się ze szczegółami bądź umówienia spotkania z syndykiem.
Termin składania ofert 7 października 2019 roku, godz. 10.00.