logo

< powrót

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NABYCIA NIERUCHOMOŚCI


Syndyk Masterprint XL sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Jasinie informuję, że zamierza sprzedać w trybie z wolnej ręki, na warunkach opisanych w odrębnym regulaminie sprzedaży:

Dopuszcza się składanie ofert w trzech wariantach: i) na całość sprzedawanych składników majątkowych, ii) odrębnie na ii.i) Działkę niezabudowaną nr 214/13 wraz Działką dojazdową nr 214/16 wraz z udziałem (50%) w Działce dojazdowej nr 214/17 oraz ii.ii) na Działkę niezabudowaną nr 214/15 i Działką zabudowaną nr 214/6 wraz z udziałem (50%) w Działce dojazdowej nr 214/17.
Minimalna cena sprzedaży wszystkich ww. składników majątkowych wynosi w opcji sprzedaży określonej powyżej w pkt i) 2.424.055,50 zł netto, w pkt ii.i) 902.023,00 zł netto, w pkt ii.ii) 1.522.032,50 zł netto,
Warunkiem złożenia oferty jest wniesienie wadium w kwocie 50.000,00 zł na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży.
W przypadku zainteresowania zakupem, w celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym Regulaminu sprzedaży, prosimy o kontakt mailowy: biuro@skp-kancelaria.pl lub telefoniczny: (61) 622 97 70 celem zapoznania się ze szczegółami bądź umówienia spotkania z syndykiem.
Termin składania ofert 9 grudnia 2019 roku, godz. 10.00. Termin może ulec zmianie, a o jego zmianie informowani będą jedynie zainteresowani, którzy pobiorą Regulamin sprzedaży.