logo

< powrót

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA INFORMACJI O ZAINTERESOWANIU NABYCIEM PRZEDSIĘBIORTSWA LUB NIERUCHOMOŚCI


Syndyk Polporta sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z/s w Swarzędzu sprzeda z wolnej ręki prawo własności przemysłowej w postaci patentu nr prawa wyłącznego PAT.202559 na wynalazek pt. „Okucie bramy przeciwpożarowej” za cenę najkorzystniejszą dla masy, nie niższą niż 400.000,00 złotych netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin dostępny na stronie www.skp-kancelaria.pl. Pisemne oferty należy składać na adres: Joanna Rudnicka Syndyk Polporta sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Śląska 6/7, 60-614 Poznań, z dopiskiem „Zakup patentu nr 202559”, w terminie do dnia 02.11.2018r., dopuszcza się również złożenie w tym terminie oferty w formie elektronicznej na adres: biuro@skp-kancelaria.pl, pod warunkiem, że do dnia 05.11.2018r. oferta zostanie doręczona syndykowi w formie pisemnej. Dopuszcza się wydłużenie terminu do składania ofert, a informacja o tym ukaże się tylko na stronie www.skp-kancelaria.pl.

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.